Tervetuloa Puulan kalatalousalueen kotisivuille!

Puulan kalatalousalueen pinta-ala on runsaat 51 000 hehtaaria. Alueen suurin järviallas on Puulavesi, jonka pinta-ala on reilut 33 000 hehtaaria. Puulavesi valittiin Etelä-Savon maakuntajärveksi vuonna 2011. Kalatalousalueen muita suurempia järvialtaita ovat Synsiö, Mallos, Korpijärvi, Liekune, Ryökäsvesi ja Vahvajärvi.

Puulavesi on laajoista selkävesistä muodostuva monimuotoinen, runsassaarinen ja niukkaravinteinen järvi. Puulaveden suurimpia selkävesiä ovat Simpiänselkä ja Karttuunselkä. Veden laatu alueella on pääosin erinomainen, joskin joillakin alueilla on havaittavissa turvetuotannon sekä metsä- ja maatalouden aiheuttamaa veden tummumista.

Puula on tunnettu muikusta ja nopeasti kasvavasta järvilohesta. Alueella esiintyy luontaisesti lisääntyvää järvitaimenta. Läsäkoski on taimenten lisääntymispaikka. Voikosken kalatie mahdollistaa mm. lohikalojen kulun Puulasta Mäntyharjun reitille ja sieltä takaisin.

Puulalle on viime vuosina muodostettu suuria osakaskuntia, jotka helpottavat kalastuksen, kalavesien hoidon ja vesienhoidon järjestämistä.

Puhtaat vedet ja yhtenäinen vesialueiden omistus antavat hyvät toimintaedellytykset niin kaupalliselle kuin vapaa-ajankalastuksellekin. Puulalla on mm. laaja viehekalastuksen yhteislupa-alue.