AJANKOHTAISTA

 PUULA-FORUM 2018

Kuudes Puula-Forum pidettiin Kangasniemi-salissa 5.7. klo 12.00- 17.00. Tarjolla oli taas kerran mielenkiintoista kuultavaa puhtaan järviluonnon merkityksestä eri elämänaloilla.  Tilaisuuden ohjelma aukeaa TÄSTÄ

Alustajien esitelmät löytyvät otsikon VESISTÖN TILA-alta

Samasta paikasta löytyy myös Forumissa päätetty kannantotto ja esitys ministeriöille.

 

UUSI VIEHELUPA-ALUEKARTTA

Uusi viehelupa-aluekartta nettisivuilla viehelupa ja kartta- osioissa. Kartta saatavissa luvanmyyntipisteissä.

 PALKINNOT ARVOTTU:

Puulan uisteluluvan ostajille tehdyssä kalastustiedustelussa Puulan vuosiluvan vuodelle 2016 voitti Leo Koivumaa ja 100 €:n lahjakortin voitti Marko Luhtala. Voittajille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Kiitos kaikille vastaajille.

 PUULA-FORUM 2016

Järjestyksessä viides Puula-forum pidettiin Kangasniemi-salissa torstaina 7.7.2016 klo 12 -17.

Tilaisuuden ohjelma ja alustajien esitelmät löytyvät otsikon Vesistön tila-alta

 Kalastusalueen vuosikokous pidettiin ti 28.huhtikuuta 2015 klo 17.00 Hirvensalmen kunnantalolla.

Sääntömääräisten kokousasioiden lisäksi kokouksessa hyväksyttiin uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma  /vesienhoitosuunnitelma vuosille 2015 - 2019. Linkki uuteen suunnitelmaan löytyy otsikon Käyttö-ja hoitosuunnitelma-alta. 

Kalastusalueen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Seppo Pöyry Otavasta. Onnittelut Sepolle valinnasta!

Sidosryhmätiedustelu Puulaveden käytön, hoidon ja kunnostuksen yleissuunnitelmaan

 Puulaveden kalastusalueen käytön, hoidon ja kunnostuksen yleissuunnitelman tueksi tehtyyn nettikyselyyn saatiin yli 260 vastausta Puulasta tilasta ja kehittämisestä kiinnostuneelta henkilöltä tai järjestöltä. Kyselyn tulokset löytyvät  otsikon Käyttö-ja hoitosuunnitelma-alta.
 Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

 

Puulan viehelupa-alue vuonna 2015

Puulan kalastusaluella tapahtuvaa luvallista ammattikalastusta kritisoitiin vetouistelu.com:n keskustelupalstalla runsaasti syksyn 2014 aikana. Kirjoittelu oli muutaman kirjoittajan osalta ala-arvoista ja osoitti tietämättömyyttä Puulan asioista ja kalastuslaista. Kirjoittelu johti lopulta rikosilmoitukseen ja loppui rikosilmoituksen jälkeen.

Kirjoittelu ja asiaan liittynyt sähköpostiviestittely johtivat siihen, että muutamat viehealueeseen kuuluvat osakaskunnat sanoivat jo viehealueen sopimuksensa irti. Uistelijoita ei siis enää haluttu heidän alueelleen arvostelemaan luvallista ja kalastuslain mukaista toimintaa. Lisäksi on käynyt ilmi, että osa uistelijoista ei näytä välittävän lupamääräyksistä, kalastuslaista ja vesiliikennesäännöistä. Lupamääräykset ja kalastuslaki koskevat kuitenkin kaikkia kalastajaryhmiä.

Puulan viehelupa-alueen osakaskunnat kokoontuivat tammikuussa 2015 keskustelemaan lupa-alueen tulevaisuudesta. Pitkän keskustelun jälkeen osakaskunnat päättivät, että lupa-alue säilyy entisellään vuoden 2015 ajan. Joulukuussa pidetään uusi tapaaminen, jossa katsotaan, onko lupa-alueella toimintaedellytyksiä pidemmällä aikajänteellä. Vuotta 2015 voidaan siis luonnehtia koeajaksi. Muutama nettikirjoittelija sai siis aikaan suurta epäluottamusta koko uisteluporukkaa kohtaan, vaikka suurin osa tästä joukosta ei ole tehnyt mitään väärää. Lupa-aluetta päätettiin jatkaa juuri siksi, että mahdollisesta lupa-alueen lopettamisesta aiheutunut haitta olisi kohdistunut nimenomaan niihin, jotka eivät ole kärhämää aiheuttaneet.

Puulan vieheluvan hintoihin tehtiin korotukset, jotka löytyvät www.puula.fi ja www.muikkusuomi.fi sivuilta. Lupia on myös myynnissä kalakortti.com:ssa. Samoin paperilupia myydään entisissä luvanmyyntipaikoissa.

Puulan kalastusalue tai viehelupa-alue ei osallistu netin keskustelupalstojen keskusteluihin. Tiedotamme meitä koskevista asioista www.puula.fi sivuilla. Osakaskunnat tiedottavat heitä koskevista asioista siellä, missä haluavat. Viehelupiin liittyvistä asioista voi tiedustella kalastusalueen isännöitsijä Rauno Jaatiselta rauno.jaatinen@muikkusuomi.fi

Toimeksi saaneena Rauno Jaatinen, Puulan kalastusalueen isännöitsijä

 

 Troolaus Puulalla on kirvoittanut vilkkaan some- ja meilikeskustelun. Liitteessä hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen ammattikalastusvastaava oikovat virheellisiä väittämiä.

Puula-Sport uistelukisa Kangasniemellä 19.7.2014

Sää ja kalasaaliit olivat kohdallaan tämän vuoden kisassa. Tänä vuonna uistelualueessa oli mukana myös Puulan viehealueen vedet, minkä huomaa myös kalasaaliissa.

Veneitä oli 22 kpl, joista 15 pääsi puntarille. Kaloja tuli noin sata kiloa, 4 lohta, kuha, 3 säynävää, 10 ahventa ja loput haukea. Kaikki kalat jaettiin yleisölle.(Lohet, halusi kalastajat itse). Noin puolet kokonaisina ja loput fileoitiin PUULAN UISTELIJOIDEN toimesta. Perkeetkin meni hyötykäyttöön.(loukkusyöteiksi).

Kuvakooste tapahtumasta aukeaa linkistä www.kangasniemen-kunnallislehti.fi/Kuvagalleriat/14560540.html


Puula-Forum 2014

Järjestyksessä neljäs Puula-Forum pidettiin Kangasniemellä keskiviikkona 16.7.2014. Kangasniemi-sali oli tälläkin kertaa tupaten täynnä kuulijoita, mikä todistaa että Puulan puhtaana säilyminen koetaan tärkeäksi. Yleisenä havaintona sekä alustajien puheenvuoroista että lehteristä kuultuna oli, että Puula on tummumassa. Erityisen huolestuneita oltiin läntisen Puulan huononevasta tilasta. Mutta kuten Marko Röhr esitelmässään sanoi, mitään ei olla vielä menetetty, Puula on edelleen pääosin kirkasvetinen erämaajärvi. Edellytyksenä kuitenkin on, että vettä tummentavat päästöt lopetetaan. 

Alustajien esitykset löytyvät pdf-muodossa otsikon Vesistön tila- alta.

 

PUULAN LÄNSIOSAN KUORMITUSSELVITYS

Puulan länsiosan kuormitusselvityshankkeen loppuraportti on ladattavissa osoitteessa

http://www.mikkeli.fi/sisalto/puulan-lansiosan-kuormitusselvityshanke

 Vuoden 2014 myöhäsyksylle on sovittu jatkopalaverista, jossa sovitaan toimenpidesuunnitelmasta, jolla kiinto- ja humusaineiden ja ravinteiden määrää Kälkäjokea myöden Puulaan saadaan vähennettyä.

Lyhyempi lehdistötiedote hankkeesta aukeaa tästä


 

Puula-Forum 2013

Järjestyksessä kolmas Kangasniemellä 17.7. pidetty Puula-Forum oli menestys. Kangasniemi-sali oli viimeistä istunsijaa myöden taynnä kuuljoita. Se on osoitus siitä miten tärkeä Puulavesi on Etelä-Savon maakunnan länsiosien asukkaille ja mökkiläisille ja että sen säilyminen kirkkaana myös tulevaisuuteen on läheinen asia vesistön käyttäjille. Tilaisuudessa kuultiin painavia puheenvuoroja turvetuotannon ja metsäojitusten vaikutuksista vesistömme tilaan. Samoin saimme kuulla meneillään olevista hyvistä hankkeista, joiden tavoitteena on parantaa veden laatua ja edistää vaelluskalojen ja kuhan lisääntymistä Puulavesistössä.

Alla  tilaisuuden ohjelma ja esitelmäaineistoa

Ohjelma aukeaa  tästä. 

Mikko Hokkanen, Kangasniemen kunnanvaltuuston pj, Tilaisuuden avaus

Leena Finer, professori, Metla, Metsätalouden vaikutukset kirkasvetiseen Puulaan

Iiro Viinanen, ministeri, Kansalaisvaikuttamisen mahdollisuudet tulevaisuudessa

Hannele Pokka, YM, kansliapäällikkö, Ympäristöhallinnon rooli vesiensuojelussa

 Esimerkkejä hankkeista Puulavedellä: Jouko Häkkinen, Puulan kalastusalue, Pohjoisen Puulan kunnostushanke, Teemu Hentinen, ELY-keskus, Kestävä kalastus ja luontomatkailu Puulavedellä,   Hanna Pasonen, Mikkelin ympäristöpalvelut, Länsipuulan kuormitustekijöiden selvitys, Sakari Laitinen, Liqum Oy,Vedenlaadun seuranta Läsäkoskessa

Kalevi Puukko, Puulan kalastusalue, hpj, Turvetuotannon tilanne Kälkäjoen valuma-alueella, päätössanat
 

 

16.7.2012

Puulaveden kirkkaana säilymisen uhista keskusteltiin Hirvensalmella 6.7.2012 pidetyssä Puula-Forumissa.  Pääteemana oli turvetuotannon humuspäästöt ja niiden vaikutukset veden laatuun. Tilaisuus oli järjestyksessä toinen vuoden takaiselle Kangasniemen Puula-Forumille. Kuulijoita Elomaan koulun liikuntasalissa oli salin täydeltä. Keskustelua ja aikataulua piti ruodussa pistämättömällä johtamiskokemuksellaan  Puulaveden ranta-asukas kenraali Gustaf Hägglund. 
 
Alla tilaisuuden esitelmät pdf-muodossa: 
 
- Aira Ihalainen, taiteilija- Muistoja elämänmenosta Puulavedellä
- Antton Keto, johtava asiantuntija, SYKE- Mikä on puhtaan veden arvo?
- Lauri Arvola, professori, Helsingin yliopisto- Tummien vesien ekologiaa
- Risto Sulkava, puheenjohtaja, SLL - Suot ja turpeenkaivun vesistövaikutukset 
- Tomi Yli-Kyyny, toimitusjohtaja, Vapo Oy- Vapo Oy:n  tehostettu ohjelma vesistövaikutusten pienentämiseksi
- Kalevi Puukko, puheenjohtaja, Puulan kalastusalue - Turvetuotannon humuspäästöt Puulaveteen 
 

Puula on Etelä-Savon maakuntajärvi

  12.10.2011

Puula on nyt Etelä-Savon maakuntajärvi. Puula keräsi peräti 55 prosenttia maakunnan äänistä yleisöäänestyksessä.

Etelä-Savossa Puulan kanssa tittelistä kisasivat Saimaa ja Pihlajavesi. Saimaa oli ehdolla myös Etelä-Karjalan maakuntajärveksi, jossa se voitti maakuntajärvitittelin. Puula sai 266 ääntä eli 55 prosenttia annetuista äänistä. Saimaa sai annetuista äänistä 175 (36 %) ja Pihlajavesi 42 (9 %).

Kolmivaiheisen kilpailun järjesti Suomen ympäristökeskus yhdessä YLE:n Suomi Express-ohjelman kanssa. Kisaa rahoitti Maa- ja vesitekniikan tuki ry. Ensimmäisessä vaiheessa kansalaiset tekivät ehdotuksia maakuntajärveksi. Toisessa vaiheessa arviointiraati valitsi kolme järveä finaaliin jokaisessa 19 maakunnassa. Kolmannessa vaiheessa kansalaiset äänestivät lopulliset voittajat. Loppukilpailussa tekstiviesti- ja postikorttiääniä annettiin koko maassa 13 000.

 


 

 

 

 
Puula Kalastus