VESISTÖN TILA

PUULA- FORUM 2018 

Kuudes Puula-Forum pidettiin Kangasniemi-salissa 5.7.klo 12.00 - 17.00. Kuulijoita oli taas salin täydeltä, noin 200 henkilöä.
Tilaisuuden ohjelma aukeaa TÄSTÄ

Alta voit tutustua alustajien esityksiin:

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen: Ehdimmekö pelastaa maailman, esitys nähtävissä ja kuultavissa osoitteessa:www.youtube.com/watch

SYKE, luontoasiantuntija Riku Lumiaro: Ilmastomuutoksen vaikutukset Puulalle

Lääkäriliitto, toiminnanjohtaja Kati Myllymäki: Puhdas Puula on terveyden lähde

MMM. kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio: Sininen Biotalous

E-S Maakuntaliitto, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen: Puula aluetalouden veturina

Puulan kalastusalue, projektivastaava Marko Luhtala: Elinvoimainen järvilohi

Forumin osanottajat: Kannanotto ja esitys ministeriöille

Puula-Forum 2016

Järjestyksessä viides Puula-Forum pidettiin Kangasniemi-salissa torstaina 7.7.2016 klo 12-17. 

Ohjelman löydät tästä

Voit avata alustajien esitykset alapuolelta:

- Kangasniemen kunnanjohtaja Johanna Luukkonen: Avaussanat

- Etelä-Savon ELY-keskus, ylijohtaja Pekka Häkkinen, Puulan arvoja tukevat hankkeet ja uhkien torjunta

- SLL, puheenjohtaja Risto Sulkava, Vesien tilan parantaminen kansalaisvaikuttamisen keinoin

- Vapo Oy, pääjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Turvetuotannon vesiensuojelu

- Ministeri Kimmo Tiilikainen, video, EU-vesipuitedirektiivi:www.facebook.com/saved/cref?=53 

- Martinjärven vesienhoitoyhdistys, puheenjohtaja Jarkko Nisula, Kuinka turvejättilainen häädettiin mökkijärveltä

- Puulan kalastusalue, vpj Kalevi Puukko, Ajankohtaista vesienhoidossa, ja Päätössanat,

 


 

 
Suomen kalastuslehdessä 1-2016 oli paljonpuhuva artikkeli turvetuotannon pilaamista vesistä Keski-Suomessa. Kirjoittaja Olli Sahimäki oli pitkään Vapolla turpeennostotehtävissä ja tietää miten hommat tehtiin. Lue artikkeli tästä.

Puula-Forum 2014

Järjestyksessä neljäs Puula-Forum pidettiin Kangasniemellä keskiviikkona 16.7.2014. Kangasniemi-sali on tälläkin kertaa tupaten täynnä kuulijoita, mikä osoittaa, että Puulan puhtaana säilyminen on tärkeää. 

Ohjelma ja alustajien esitykset pdf-muodossa:

Seminaarin ohjelma

Veden laadun vaikutus kalakantoihin, Timo Marjomäki, dosentti

Puulaveden käytön ja hoidon yleissuunnitelma, Pekka Häkkinen, ylijohtaja

Käräjäniemen osuuskunnan perustaminen, Seppo Lappalainen, toimikunnan pj

Puhtaan veden merkitys, Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö

Puulan kalastusalueen puheenvuoro, Kalevi Puukko, hallituksen pj

 Seuraava Puula-Forum pidetään vuonna 2016

 

PUULAN LÄNSIOSAN KUORMITUSSELVITYS

Puulan länsiosan kuormitusselvityshankkeen loppuraportti on ladattavissa osoitteessa

http://www.mikkeli.fi/sisalto/puulan-lansiosan-kuormitusselvityshanke

 Vuoden 2014 myöhäsyksylle on sovittu jatkopalaverista, jossa sovitaan toimenpidesuunnitelmasta, jolla kiinto- ja humusaineiden ja ravinteiden määrää Kälkäjokea myöden Puulaan saadaan vähennettyä.

Lyhyempi lehdistötiedote hankkeesta aukeaa tästä

 

 

 Puula- Forum 2013

Kolmas Puula-forum pidettiin Kangasniemellä 17.7. Ohjelman ja esitelmäaineistoa löydät otsikon Ajankohtaista-alta. 

 

Puulavesi valittiin vuonna 2011 Etelä-Savon maakuntajärveksi!  

Valinta tehtiin yleisöäänestyksellä, jossa Puula sai yli puolet valintaan osallistuneiden äänistä. Puulan suosio perustuu sen rikkonaisen karuun ja omaleimaiseen saaristoluontoon ja vähäiseen asutukseen. Puulan kalakannat ovat monipuoliset ja runsaat: saaliskaloista löytyvät kaikki sisäjärvien arvokalat muikusta järviloheen.

Puulan ainutlaatuisuuden tunnusmerkkinä on myös veden puhtaus ja kirkkaus, joka on säästynyt leviltä tai muilta ihmisen aiheuttamilta haitoilta – lähes. Puulan kirkkautta pahimmin uhkaava tekijä on Joutsan ja Haukivuoren soiden turvetuotanto. Turvetuotannon vesistöpäästöjen jäljet näkyvät selvimmin Siikavedellä vesistön länsireunalla. Sieltä humuksen ruskettama vesi on leviämässä Puulansalmen kautta etelään kohti Karttuunselkää. Veden humuspitoisuuden lisääntymisen myötä näkösyvyys madaltuu, kalapyydykset limettyvät ja lohensukuiset kalat kaikkoavat.

 
Puulan kalastusalue haluaa säilyttää maakuntajärvemme puhtauden myös tuleville sukupolville!.


Puulan pohjoisosien kunnostus www.pohjoinenpuula.net Tavoitteena oli laatia pitkän ajan suunnitelma Ruovedenselän tilan parantamiseksi.

Turvetuotanto Puulan länsiosiin laskevilla soilla

 Kälkäjoki laskee Puulan Siikaveteen, joka on kärsinyt pahoin Kälkäjoen varrella olevien suo-ojitusten ja turvetuotannon purkuvesien kiintoaine- ja humuspäästöistä. Pääosin 70-luvulla metsitettyjen soiden ojitukset ovat jo  sammaloituneet ja kasvamassa umpeen, joten nykyisellään niiden osuus vesistön turmelemisesta on todennäköisesti vähäinen. Kälkäjoen valuma-alueella on käynnisssä olevaa turvetuotantoa yhteensä noin 400 ha:n alueella ja sen Siikaveden ja Puulan veden laatua heikentävät vaikutukset ovat kiistattomat. Pahimpina jäljet näkyvät Siikavedellä, mutta liuenneen humuksen aiheuttama veden ruskettuminen on leviämässä myös virtaaman mukana Puulaveteen laajemmaltikin.Nykyisellään moottoriveneen perävaahto muuttuu valkoisesta ruskeaksi Puulansalmen tienoilla, kun ollaan matkalla kohti Siikavettä. Joutuuko saman ilmiön näkemään jo Mainiemen kohdalla muutaman vuoden kuluttua?

 Alle on koottu aineistoa liittyen turvetuotantoon Kälkäjoen vauma-alueella.

Karttoja

Kälkäjoen turvetuotantoalueen kartta: ....Kartta Kälkäjoen turvesuot.pdf

Ympäristöluvat

VAPO Oy on hakenut lievennystä Havusuon tuotantoalueen ympäristölupaehtoihin. Hakemuksessaan Vapo hakee lupaa juoksuttaa Puulaan nykyistäkin huonommin puhdistettua vettä. Puulan kalastusalue vaatii  vastineessaan AVI:lle hakemuksen hylkäämistä. Vastine aukeaa TÄSTÄ    

Kälkäjoen latvavesien soille on hakeutumassa Vapon lisäksi myös PeatBog Oy, joka on hakenut ympäristölupaa turvekaivokselle Teurisuolle. Puulan kalastusalue yhdessä Suonteen kalastusalueen kanssa on jättänyt AVI:lle muistutuksen, jossa vaaditaan ympäristöluvan epäämistä.

Vuoden 2013 lopulla AVI hylkäsi PeatBog Oy:n lupahakemuksen (Dnro ISAVI/24/04.08/2012), josta
yhtiö valitti muutetulla suunnitelmalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Kalastusalue on antanut  muistutuksen valituksesta.

 Hallinto-oikeus palautti 2015 Peatbogin hakemuksen takaisin AVIn käsiteltäväksi. Kalastusalue lähetti alkuvuodesta 2016 vastineen Peatbogin uudesta hakemuksesta. Vastineessa vaaditaan ympäristöluvan epäämistä. Vastine aukeaa TÄSTÄ

.

 

 

 

 

 

 

Puula Kalastus