KALASTUS

PUULAN VIEHELUPA-ALUE

Viehelupa-alue

Puulan kalatalousalueen viehelupa-alueen uusi kartta tulee myöhemmin.

Viehelupien myynti, kalastus ja rajoitukset

Lupahinnat vuonna 2020:

Vuosilupa 150,00 € (kalenterivuosi)
Kuukausilupa 75,00 € (ostopäivästä 30vrk)
Viikkolupa 60,00 € (ostopäivästä 7 vrk)
2 vrk:n lupa 40,00 € (voimassa 2 vrk)

 

Lupa on venekuntakohtainen. Vähintään yhdellä veneessä olevalla tulee siis olla lupa. Viehekalastuslupa jossa vaparajoitus, 10 vapaa saa olla pyynnissä samanaikaisesti.

Puulalla on järvilohen ja nieriän alamitta on 60cm. Rasvaeväleikatun taimenen alamitta 50 cm. Kuhan alamitta 42 cm. Rasvaevälliset taimenet tulee aina palauttaa, jotta mahdolliset luonnonkudusta syntyneet kalat pääsisivät lisääntymään luonnossa. Suositellaan pintapyynnin välttämistä heinäkuussa ja kolmen koukun kärjen käyttöä.

Lupamyynti: 

Puulan kalatalousalueen tilille FI12 5271 0420 2165 34.

Kuitista tulee ilmetä luvan voimassaoloaika, jos se on jokin muu kuin maksupäivästä lukien, sekä luvanhaltijan nimi ja osoite sekä sähköpostiosoite. Pidä lupa mukana kalastaessasi!

Muut luvanmyyjät: 

www.kalakortti.com (nettimyynti)

Hirvensalmen Kone, Hirvensalmi (015)652800

Kangasniemen kunta, Kangasniemi (015)78011

Kala - Kalle, Porrassalmenkatu 24, Mikkeli (015)161110