KALASTUS

PUULAN VIEHELUPA-ALUE

Viehelupien myynti, kalastus ja rajoitukset

Lupahinnat vuonna 2024:

Vuosilupa 150,00 € (kalenterivuosi)
Kuukausilupa 75,00 € (ostopäivästä 30vrk)
Viikkolupa 60,00 € (ostopäivästä 7 vrk)
2 vrk:n lupa 40,00 € (voimassa 2 vrk)

 

Lupa on venekuntakohtainen. Vähintään yhdellä veneessä olevalla tulee siis olla lupa. Viehekalastuslupa jossa vaparajoitus, 12 vapaa saa olla pyynnissä samanaikaisesti.

Puulalla on järvilohen ja nieriän alamitta on 60cm. Rasvaeväleikatun taimenen alamitta 55 cm. Kuhan alamitta 45 cm. Rasvaevälliset taimenet tulee aina palauttaa, jotta mahdolliset luonnonkudusta syntyneet kalat pääsisivät lisääntymään luonnossa. Suositellaan pintapyynnin välttämistä heinäkuussa ja kolmen koukun kärjen käyttöä.

Lupamyynti: 

Puulan kalatalousalueen tilille FI12 5271 0420 2165 34.

Kuitista tulee ilmetä luvan voimassaoloaika, jos se on jokin muu kuin maksupäivästä lukien, sekä luvanhaltijan nimi ja osoite sekä sähköpostiosoite. Pidä lupa mukana kalastaessasi!

Muut luvanmyyjät: 

www.kalakortti.com (nettimyynti)

www.ostaluvat.fi (nettimyynti)

Hirvensalmen Kone, Hirvensalmi (0400) 651 877

Kangasniemen kunta, Kangasniemi (015)78011

Kala - Kalle, Porrassalmenkatu 24, Mikkeli (015)161110

Viehelupa-alue

Kartan lisäksi alueeseen kuuluvat Länsi-Puulan ja Mieskonmäen osakaskuntien Puulassa olevat vesialueet-

Kalastusrajoitus.fi

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Yleiskalastusoikeuksia ovat kalastonhoitomaksun oikeuttama viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä sekä maksuttomat onginta, pilkintä ja silakan litkaus. Osassa vesistä kalastusta on kuitenkin rajoitettu. Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.
Kalastusrajoituspalvelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriö yhdessä ELY-keskusten kanssa. Tiedot rajoituksista päivitetään palveluun arkipäivisin.
Linkki: https://kalastusrajoitus.fi

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on monelle kalastajalle olennaisin kalastuslupa. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä. Maksamisen tarpeen määrittää kalastajan syntymäpäivä, ei syntymävuosi. Onkimiseen, pilkkimiseen ja silakanlitkaamiseen ei tarvita kalastuslupia, vaan ne kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin.
Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa yhdellä vavalla suuressa osassa maata, mutta ei kaikilla vesillä: rajoituksia on rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa vapaa-ajan kalastukseen myös Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisellä vesialueella meressä. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot sekä -rajoitukset koko Suomen laajuisesti.
Lisätietoa kalastonhoitomaksusta: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html

* Kalastaja, joka on täyttänyt 65 vuotta 31.12.2023 mennessä eli syntynyt vuonna 1958, on vapautettu kalastonhoitomaksusta. Tämä johtuu siitä, että eduskunta nosti maksuvelvollisuuden yläikärajaa 2023, mutta vapautti maksusta ne, jotka ehtivät täyttää vanhan lain mukaisen yläikärajan.

** Ei voimassa vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, kalastuskieltoalueilla eikä kohdekohtaisen luvan vaativilla erityiskohteilla. Jos kalastus on niissä sallittu, tarvitaan joissain kohteissa yhdelläkin vavalla
kalastukseen kalastonhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajan lupa, tai joissain kohteissa myös onkimiseen, pilkkimiseen ja silakkalitkaukseen vesialueen omistajan lupa.

*** Ei koske kalastusta valtion yleisellä vesialueella merellä, jossa kalastukseen usealla vavalla ja vapaa- ajan pyydyskalastukseen riittää pelkkä kalastonhoitomaksu. Alle 18-vuotias tai 70 vuotta täyttänyt (tai 65 vuotta täyttänyt 31.12.2023 mennessä) ei tarvitse mitään lupaa.